هملت دبستانی


تئاتر فستیوال
: جلال تهرانی
: آریا افشار، هلن مرسلی
: (بازی دهندگان) شروین برکت، رامین مسیبی، آرش روستاییان، میثاق آقا مولایی، داوود سلیمانی، هلن مرسلی، الهام اصغری

 

محل اجرا: مکتب تهران
 خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران
تلفن: ۸۸۹۳۵۵۸۳-۵
دوره اجرا:  ۲۳ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد
ساعت اجرا:  ۲۲:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: هلن مرسلی
: سهیل حسینی
: صادق حسین«گروه پارکینگ»
: آریا افشار
با تشکر از عسل صابروحید
: روژینا ابراهیمی، آریا افشار
: حسن برجکی، آرش روستاییان، رامین مسیبی
: آرش روستاییان
: نیلوفر امیری
: مبین مولایی
: سارا حدادی (you studio)
: پادینا ابراهیمی
: هلن مرسلی

– از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۵ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.