“هملت” در روستای مردوش سفلی / پیشنهاد نمی شود


 تئاتر فستیوال
 ایوو برشان
 مهرداد خامنه ای
:  (به ترتیب الفبا) المیرا پارسا (میله پولیزا معروف به پولیه، رئیس تشکیلات محلی جبهه خلق در نقش پولونیوس)، حنانه جعفری نژاد (ماچاک، دبیر هیئت رئیسه تعاونی در نقش له یرتیز)، فاطمه سعدی (یوتسه اشکوکیچ معروف به ماریا، جوان روستایی در نقش شاهزاده هملت)، لیلی شجاعی (آندریا اشکونسه، معلم تبعیدی روستا و کارگردان نمایش)، محمد شفائی (مایکاچه معروف به میرکو، قهوه خانه دار روستا در نقش ملکه گرترود)، مریم صیاد مقدم (شیمورینه معروف به شیمه، راوی و تحلیل گر نمایش)، طهورا کریم خانی (ماته بوکاریتسه معروف به بوکاره، مدیر تعاونی و دبیر تشکیلات محلی حزب کمونیست در نقش شاه کلاودیوس)، محمدمصطفی ملک (مارکو پسر میله پولیزا، در نقش اوفیلیا)، الهه موذن (از روستاییان)، شیوا نائری (از روستاییان)، بهار پیری (از روستاییان)

:  گروه تئاتر اگزیت-نروژ
: شیرین میرزانژاد
: منصور میرزابابایی
: یوریک کریم مسیحی
: آزیتا کارخانه
: سارا ثقفی
: کارین کریم مسیحی، رضا جاویدی

 خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۳۱۴۴
:  دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
 ۱۹:۰۰
:  ۹۰ دقیقه
:  ۲۰,۰۰۰ تومان
تلفن رزرو: ۰۹۱۲۸۰۵۷۶۰۴

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.