هملت! سطل آشغال کجاست!؟


تئاتر فستیوال

: شاهین علایی نژاد
: (بازیگران به ترتیب حروف الفبا) بهرام بهرامی، مژگان ترانه، سودابه جعفرزاد، محمدرضا چاپاریان، فیروز حیدرزاده، حسن خوانساری، دانیار عباسی، شاهین علایی نژاد، پیروز میرزایی، رامی نظری

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: شاهین علائی نژاد
: محتبی گیویان
: محمد صادقی
: سیامک مددی
: سهیلا جوادی
: امین اکبری نسب
: حامد اویسی تهرانی
: زهرا حسین زاده
: حمید خرم طوسی
: افسانه گودرزی
: زهرا اکبری، شراره صدر
: مختار جعفری
: مهدی خدابنده لو، تاجمراد رستگاری
گروه کارگردانی
: سودابه جعفرزاد، امیرحسین روح نیا
: سودابه جعفرزاد
: دانیار عباسی، فراز جامی
: بهرام بهرامی
: رامی نظری
: سهیلا جوادی
: سبا سلیمانی، محمود ملکی علیا، فاطمه گرافر، بهناز باربد
: شاهین علائی نژاد
: فراز حامی
: نغمه نوذری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.