هملت (علی افضل)


تئاتر فستیوال

: علی افضل
: شیما صادقی، امین اکبری نسب، حسام الدین باتمانی، مجتبی بتوندی، حسام لک، علی افضل
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا: ۱۹ تیر تا ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
شماره رزرو: ۰۹۳۷۵۰۷۹۷۰۰
: میثم سجادی
: امیر امیری
: زایا دیوید، محسن ابراهیمی
: سارا مشایخی
: نوید شکروی
: محمد صادقی
: شیما صادقی
: علی افضل و امیر زاوش
: عرفان متکیایی
: بتسابه نعیمایی
: بتسابه نعیمایی، محسن ابراهیمی
: حسین آقاجانی
: کژال دولتشاهی
: فریبا جدیدی
: رضا جعفری
 این نمایش، اثری اقتباسی با برداشت آزاد از «هملت» ویلیام شکسپیر است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.