همه چیز درباره آقای «ف»


تئاتر فستیوال

: آرش عباسی
: احمد مهرانفر

 

محل اجرا:  تماشاخانه پالیز، سالن ۱
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۳۱ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

: آرش عباسی، مسعود روستا، مونا فائزپور، معصومه عزیز محمدی
: محمد قدس
: آرش عباسی
: محمد صادق زرجویان
: آیدا ملک محمودی
: بهزاد اسحاقی، امیر علی سیاه پوش
: ایلیا شمس

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.