همه چیز در زمان


تئاتر فستیوال

 دیوید آیوز
 شیوا اردوئی
:  (به ترتیب ورود به صحنه) اپریل بابایی، خسرو پسیانی (مهمان از گروه تئاتر بازی)، روح الله حق گوی لسان (مهمان از گروه تئاتر بازی)، امیرحسین شیخ بهایی، مانوش مجدزاده

:  مسعود سید هاشمی

: رضا مولایی
: رضا کیانی
: نرگس صادقی
: سید فرشاد هاشمی
: شیوا اردوئی، منصوره میرحسینی، یاسمین سبطی
: شیوا اردوئی
: شیوا اردوئی، یگانه کرمی، مانوش مجدزاده، نازنین مهرین فر، آرزو معماری، امیرحسین آینه ورزان، شایان دیل مقانی
: حمیده صمدی

*اجرا به زبان انگلیسی*

 فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲ – ۲۲۲۹۹۷۳۰
شنبه ۱۹ دى ۱۳۹۴ – جمعه ۰۲ بهمن ۱۳۹۴
 ۲۰:۰۰
:  ۶۰ دقیقه
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.