هنرور


تئاتر فستیوال

 مهدی اسدزاده
:  عرفان ابراهیمی
:  عرفان ابراهیمی

: امید اکبری
: شکوفه طاهری
: حمیدرضا خدایی
: سید محمد مساوات
: شاهین پارسا
: محمد نوری ازاد
: محمدرضا خدایی
: سمیرا باقری
: نوید آغاز

خلاصه نمایش: هنرور به زندگی علاقه مندان به سینما می‌پردازد…

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲,۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.