هنر


تئاتر فستیوال

: یاسمینا رضا
: وحید رهبانی
: داریوش فرهنگ، امید روحانی، محسن حسینی
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ تا شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: رضا رزم
: محمد علی محمدی
: علی‌رضا گودرزی
: پیمان منفرد، امیر شاکری
: آماندا موسوی
: علی‌رضا دربانی
: مهدی شاه‌حسینی
: علی شعبانی
: ستاره انتظار
: مهدی سلمانی
: سید قاسم غضنفری، رضا تحقیقی، سپهر محمودی
: سارا حدادى (مکث)

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.