هیپولیت


تئاتر فستیوال

: اورپید
: فرزاد امینی
: (به ترتیب حروف الفبا) عطیه بیات، رها سلیمانی، زهرا سوری، مونا سهراب حقیقت، بهرام عباسی فرد، عماد قرهی، نیایش نهاوندی

 

محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  ۳۱ تیر تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه

: پارمیس امینی
: حسن جودکی
: امید کریم زاده (استودیوکاج)
: کیارش مسیبی
: مریم رودبارانی
: ‌ شقایق شاهین فرد
: ‌ نازنین زهرا فراهانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.