وارونگی خیال


تئاتر فستیوال
: رویا پارسا
: امیر زینالی فرید
: رامین یحیی زاده، شقایق امیر شاه رخ، سیدعلی شانه ساز، سعیده پارسایی
محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا : ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: حمید کنانی
: حمید کنانی
: سپهر تقی لو
: ژاله رازبان صفا
: میترا مسائلی
: مروارید عبادی
: صدف عبادی
: ندا خداپناهی
: پارسا گلدار
: امیرسپهر تقی لو
: محمد جعفری
: فاطمه فرزان مهر
: حمید کنانی، امیر زینالی فرید
: حامد میرزاخانی
: امیرحسین حدادی، شقایق ماهرویان (گروه هنری فریم)
: بردیا رحمتی
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک
: شبکه هنر
کاری از گروه هنری ریرا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.