ورود آقایان ممنوع (حسین شهبازی)


تئاتر فستیوال

: آرش عباسی
: حسین شهبازی
: هدیه آزاده، مهرنوش دارا، سمیه صباغی، نجمه صفایی، الهام خضرایی منش، مریم احمدیان، بهار پوزش پور، بهار محمدی، سمانه شعاعی، پرنیان شادکام، کیمیا کرمعلی و ابوالفضل جمشیدی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن:۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۰۶ خرداد تا ۰۷ تیر
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: عزیز تبیان
: مریم احمدیان
: حسین شهبازی
: روشنک شهبازی، محمد آذری
: مهدی خسرو آبادی
: غزاله جهان بین
: بهار پوزش پور
: سلاله قبادی
: امیر حسین خسروی، تینا سلیمان زاده
: محمد آذری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.