ورود خانم ها ممنوع


تئاتر فستیوال

: آرش عباسی
: سیاوش جامع
:سیاوش جامع، مهدی رحیمی سده، حامد شیخی، حمید فتوحی، سپیده ساعدی، مسعود رمضانی، نگار نوراد
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا: ۱ تا ۲۸ آبان ماه ۹۷
ساعت اجرا: ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۵۰دقیقه
بها بلیت: ۱۰,۰۰۰ تومان
:سیاوش جامع
: محمد مولائی
: شروین عباسی
: گروه اجرایی
: منوچهر شجاع
: فاطمه عبدالرحیمی
: مجتبی گیویان
: محمد مولائی
: حسین اکبری، نگین بیاتیان
: حامد شیخی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.