پادشاه می میرد


تئاتر فستیوال

: اوژن یونسکو
: محمد فاتحی
:مجید اقبالی، الهه فربدزاده، یاسمین بنیادی، علی علیایی، محسن بخشی، سمیه خواجوند
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۱۴ تا ۳۰ آذرماه ۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰دقیقه
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰ تومان
:سحر کربلای غلامی
: هادی تدین
: محمد فاتحی
: مهدی فاحی
: وحید اسدزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.