پانزده سال آینده


تئاتر فستیوال

: مهدی کوشکی
: سعید زارع
: مهدی محمدی

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۲۷ تیر تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۴,۰۰۰ تومان

: مهیار خادم
: نگین کشاورزان
: شایسته اسدی
: فاطمه زنوزی
: رامین علیزاده، ثنا وزین‌خواه، پارسا شاهین، سجاد زارعی
: فاطمه زنوزی، محسن عبدی، مهیار خادم، شایسته اسدی، ارغوان طاهری‌فرد، محمدحسن جوهری، مجید ابراهیمی، عطیه خورسند، وحید زند سلیمی، حسن جمشیدی، امیر عباس اعلایی
: سعید آرین مجد
: سعید زارع
: شبنم عالی
: سعید زارع
: علی رفیعی
: سعید زارع، مهدی محمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.