پرتی


تئاتر فستیوال

: رسول کاهانی
: بهار رضی‌زاده
: بهار رضی زاده، شوکا کریمی، کتایون لطیف، ثمین رادنیکنام، ماهنی مهرپور

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۱۵ تیر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: باربد طولابی
: شمیس پورشاهرضایی
: سمانه احمدی مطلق
: پیمان قدیمی
: محمد زارعی
: مهران میرمیری
: مریم رودبارانی
: تهران_تماشا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.