پرده خانه


تئاتر فستیوال

: بهرام بیضایی
: شیما اسدی
: پرنیا بارزید، ابراهیم برزیده، نیکو پشوتن، امیرحسین حکیمی، مجید خلیلی، شادی شاه علی، عسل غروی، آیدا فرخ منش، کیمیا هوشمند
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۲۸ خرداد تا ۲۲ تیر
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: شیما اسدی
: اشکان احمدیزاده
: نازنین فراهانی
: سیما قبادی
: سپینود بازرگانی
: روزبه شیخ انصاری
: علی دل انگیز
: فرشاد نصیری
: مریم نخبه دهقان
: مهدی همتیان
: سلیم شیخی
: فرزانه رحمانیان
: محمد جاهد مجید آبادی، نسیم پژمان
: پریسا شفیعی
: الهام همت
: مریم مبرا
: مونا غیاثی
: ابراهیم برزیده، ابراهیم قلمبر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.