پرستار زمان


تئاتر فستیوال

:  مهسا نعمتى
:  نهال دشتى، سیما صادقى، الناز رنجبر

: سروش میلانی زاده
: محمدرضا بصیرى
: رضا میرزا رزاز
: نسرین خرمى
: شیما مصحفی شبستری
: مهسا نعمتى
: اشکان وثوقى
: میثم خاورى
: نیلوفر رضایى
: نوید آغاز
: امیر پارسائیان مهر

:  سالن موج نو
خیابان شریعتی، خیابان میرداماد، رودبار شرقی (شمالی)، پلاک ۵۷
تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸
:  پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ – یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
:  ۱۸:۴۵
:  ۴۰ دقیقه
 ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.