پرس


تئاتر فستیوال

: محمّد اوحدی حائری
: آرام علیزاده، هانیه اصغری، بابک خارند
محل اجرا: خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا:  جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ تا شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۱۶ دقیقه
بها بلیت: ۱۰,۰۰۰ تومان
: محمّد اوحدی حائری
: پریسا اسدیان
: میترا یزدانی
: مصطفی اسفندیاری
: محمدرضا وفایی نژاد
: دانیال محسنی
: ارشیا مشهدی زاده، عرفان حاجی زاده
: مهرناز آژند
: حامد شجاعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.