پروانه الجزایری


تئاتر فستیوال

: پیام لاریان
: میثم گزی
:بابک بهشاد، مهدی ساکی، مینووش رحیمیان، معصومه بیگی، هدی نوری زاده، میلاد مرادی، کسری بنایی
محل اجرا: تیاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا:  ۱۸ آبان تا ۰۵ آذر
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰ و ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت : ۳۵,۰۰۰ تومان
:میثم گزی
: امید سعیدی
: میثم گزی
: شیدازواری
: علی کوزه گر
: شروین عقیلی
: پیام یارایی
: آندیا عبدالرسول

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.