پروانه و یوغ


تئاتر فستیوال

: محمد چرمشیر
: رضا مرشد
:پوریا تهرانی، هدیه خانیان، علی‌رضا بیات، جواد کاوندی، فائزه منوچهری، باران عبیری

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۱۳ تا ۲۷ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: رضا صمد پور
: مهران کریمی
: فرزاد معافی
: صفا کوشا
: سپهر سا
: بتسابه نعیمایی
: نیما خطیب شاد
: سینا سرمدی
: پریا رستگار
: رومینا داوری
: رها محمدی
: امید مهدوی
: محمد حسن درباغی‌فرد، فهیمه حسینی، مهشاد صالحی
: فریبا کاظمی، پروین کاظمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.