پزشک نازنین (محسن حاج نوروزی)


تئاتر فستیوال

: نیل سایمون
: محسن حاج نوروزی
: مهتا احمدی، ‌ فاطمه شمس، ‌ صدرا محمدی، مه لقا علوی، ‌مهدی رشیدی، امیر حسین صارمیان و‌ محسن حاج نوروزی

 

محل اجرا: فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
 خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبروی پارک نیاوران، خیابان فرهنگسرا
تلفن: ۲۲۲۸۷۰۸۱-۲، ۲۲۲۹۹۷۳۰
دوره اجرا:  جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: شهرام زرگر
: محسن حاج نوروزی
: میثم بابایی
: الهام اعلایی
: عرفان هاشمی
: فاطمه شمس
: وحید روش، سهیل خلیلی
: اشکان کاظمی
: رضا امید
: مینا حسینی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.