پلاس پلاس به توان ۲


تئاتر فستیوال

: سینا شفیعی
: (به ترتیب ورود به صحنه) مصطفی ساسانی، سحرناز عباس زاده، عبدالرضا یعقوبی، محمدرضا محمدپور، حمیدرضا معدن کن، سترگ رضایی و محمد امیری

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۲۳ خرداد تا ۱۰ تیر
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: امیر جعفری
: سعید حسنلو
: مسعود بیگلری
: نوشین شکری
: محمد ثابت قدم
: سحر هنرور
: یلما شهباززاده
: میثم صفری
: عطا نامجو فر
: حسین طاهربخش
: عماد زیرکی، مهدی منصور خاکی
: سپهر رضوانی
: مریم رودبارانی
: محمدرضا جعفری، وحید محمدی
: میثم شفیعی
: المیرا کسائیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.