پلی از جنس شیشه


تئاتر فستیوال
: نگارنادری
: امید بابارحیمی، محدثه غلامی
: زهرادرویشی، امید بابارحیمی، علی علیایی، روژین رزمی نیا، مرجان حسینی، محسن بخشی

 

محل اجرا: تالار ناصرخسرو
 تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب تالار مولوی، ساختمان کلینیک شانزده آذر، طبقه سوم، تالار ناصرخسرو
دوره اجرا:  جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: یاسمین بنیادی، پارسا جوهریان
: محدثه غلامی، امیدبابارحیمی
: محمد تکبیری
: سمیه خواجوند
: مائده محمدی، محمد تکبیری
: محمدتکبیری، پژمان خلاوه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.