چارلی و کارخانه شکلات سازی


تئاتر فستیوال

: فریبا دلیری
محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲ – ۸۸۳۰۶۶۴۰
دوره اجرا:  ۲۱ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۱۵
بها بلیت: ۱۸,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.