چاروسی / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

:  خسرو امیری
:  کوروش شاهونه

:  بهار ارجمند
: همایون حجازی نیا
: رسول کاهانی
: حمیدرضا اسماعیلی
: مبین دودانگی
: محمد فرشته نژاد
: همایون حجازی نیا
: هانیه امیری
: باسط رضایی
: کوروش برزی
: رسول کاهانی
: رضا پورزارعی
: مینا قاسمی

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷,۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.