چراغ آخر


%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%a2%d8%ae%d8%b1

:  شاهین کهن
:  علی پیله ور
:  آرمین افتخار زاده، آرمان زندی، شیما عسگری، فاطمه میری، علی پیله ور
محل اجرا: تماشاخانه بازیگاه
میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خ کبکانیان، نبش خیابان مرتضی زاده، پلاک ۱۲، طبقه ی ۴
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۰۷ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن: ۸۸۹۶۳۱۸۰
:  داود نامور
: مژگان جعفری
: سمانه صدیقی، فرزاد جمشید دانایی
: مرجان جعفری
: هاله مهدی زاده
: صبا مداحیان
: یوسف ملک زادگان
: هادی طالبی
: علی پیله ور
: سمانه صدیقی
: صبا مداحیان
: بهناز شفیعی
گروه نمایش “روزگار”

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.