چشم‌ ها


تئاتر فستیوال
: مسعود هاشمی نژاد
: بهار محمودزاده
: شبنم قلی خانی، الهه شه‌پرست و مهدی ماهانی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ تا جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
شماره هماهنگی: ۰۹۳۸۷۲۶۲۰۲۵

: مصطفامرادیان
: بابک وثوقی، ماهرخ سلیمانپور
: مارال دوستی
: بهنام رحیمی
: امیرخدامی علی غفاری
: هاله عابدین
: میلاد حاجی زاده، درسا محمودزاده
: سیما قاسمی، علیرضا پارساییان
: نیلوفر رازمند
: مهدی دوایی
: ایلار مکی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.