چشم اندازی از پل


تئاتر فستیوال
: آرتور میلر
: پوریا سمندری
: هادی جوان‌بختی، ساراگل احدی، آیدا مویدی، بهرام خطیبی، پارسا ذوالفقاری، حسین جوان، مرتضی پاکنهاد، امید حقیقی، غزاله حدادی، محمد مرادی، حسین مهدوی، نسترن خدادوست، نیما خانجانی، ناهید محمودی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: حسن ملکی
: پوریا سمندری
: فاطمه علمایی
: نگار بیگی، هادی جوان‌بختی
: نسترن خدادوست
: بردیا پناهنده
: بردیا پناهنده
: پردیس سامانی فر
: استودیو دژآهنگ
: نازنین پازوکی، فاطمه فرازمند
: میلاد ابراهیمی
: علیرضا میر انجمی
: امید حقیقی، مرتضی پاکنهاد، حسین مهدوی
: نگار بیگی
: پریسا کیومرثی
: سعید رضوانی
: داریوش ادهمی، رضا حسین‌زاده
: پارسا ذوالفقاری، محمد هاشمیان، رضا حسین زاده، سپهر رضایی
: پریسا کیومرثی، شقایق فرجی، محمدرضا رسولی
: پارسا ذوالفقاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.