چهارمین‌ شنبه


: مهرداد کوروش نیا، علی اصغری، ابراهیم گله‌دارزاده
: مهرداد کوروش‌نیا
: (به ترتیب ورود به صحنه) هومن شاهی، مهدی صباغی، محمد اشکان‌فر، سروش قهرمانلو، سحر شاطری، فرهنگ سرخوش

 

محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  ۳۱ تیر تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۲:۰۰
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان

: حسن جودکی
: رضا رزم
: رضا مرتضوی
: محمدصادق زرجویان
: فریبرز دارایی
: الهام خداوردی
: بهاره سلیمانی
: آرمان اسماعیلی
: سیروس تیموری‌نیات
: فریبرز دارایی
: ایلیا شمس

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.