چهل گیس و حسن کچل


تئاتر فستیوال

:  ساغر خواجه امیری
:  پوران مرادی مزرعه نو
:  حسین پورکریمی، فاطمه امینی، فرانک جلیلی و امیر بنی جمالی

: امیر کربلایی زاده
: علیرضا شریفی و محمد‌رضا شریفی‌
: محمد پورا‌، محسن شاهب‌، هادی حیدری‌، محسن روشن دل‌، فرشید جواد‌، امیرهاشم جوکانی‌، یلدا آریاخواه‌، مبینا چاپی‌
: دکتر بهنام رحیمی
: مهریار قنبری و رامین عبداللهی‌
: میثم نویریان‌
: زری کریمی
: سید احمد نگهبان
: نسرین آجورلو و مژده زادمهر‌
: صمد خانی‌
: فهیمه اصفری‌
: آزاده محمدی شیراز‌
: کوروش برزی‌
: الناز پیکری‌
: مهدی دوائی
: مبین دودانگی‌
: حوریا چاپی‌
: رضا جلالوند
: مژگان حسینی‌
: مهدی سلیمانی برچلویی

:  حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۸۸۰۴۰۷۱ – ۸۸۸۰۴۰۷۲
:  پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
:  ۱۹:۳۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.