کارنامه بندار بیدخش


کارنامه بندار بیدخش

:  بهرام بیضائی
:  آرش اشاداد
:  نغمه طوسی، میلاد محمدی پور، ثمینه حسینی، حانیه همتی، آرش اشاداد
محل اجرا: سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا : ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: علی جاور، فرید میرطاهری
: امین جوادی ،هیلا حائری
: مروارید جعفری
: امین جوادی، نسترن پارسائیان، مریم عمادی پور
: هلیا حائری
: مریم عمادی پور
: سپیده محمد ترشانی
: گیسو آزاد
: یزدان دارابى
: پریا نوفرستی
: زهرا عمادی پور
: بهاره نوفرستی
: عباس نصر الهی
: زهره احمدی
: باربد طولابی (تهران تماشا)
: تهران تئاتر

: بندار بیدخش دانشمندی بود که جام جهان بین را برای جم ساخت و جم از ترس آنکه جام دیگری مانند آن برای دشمنان بسازد، وی را به زندان انداخت.
داستان از زبان بندار که در زندان است و همچنین جم روایت میشود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.