کافیه فقط چند لحظه فکر کنی…!


تئاتر فستیوال

 امیر لشکری
 نسیم تاجی
:  هادی شیرمحمدی، سمیرا سلیمی

: مهرنوش بلمه
: مژگان آقا داوودیان
: رها آرشید
: سعید ادیبی

:  تالار محراب – سالن کوچک
آدرس سالن: خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
:  یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ – چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
:  ۲۰:۰۰
:  ۴۰ دقیقه
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.