کل و وی


تئاتر فستیوال

: حمید صفائی
: محمدرضا غفاری، سیاوش جامع، فریبا ترکاشوند، لیلا میرزایی، حمید صفائی، پوریا خلیلی، مجید ستایش، سحرنوری، پیمان یاقوتی، حامد شیخی، سیامک گل سرخ، سپهر سرانجامی، محسن بالسینی، رویا دانشجو، سیما محمدی، حبیبه بهرامی، مهدی فاتحی
محل اجرا: تالار محراب – سالن اصلی
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۰۱ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
دوره اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: مجید ستایش
: علیرضا عباسی
: صفا اسدیان، محمد کشاورز، سیروس رستم پور، رقیه مجیدزاده
: خانم سارا سعادت نیا
: حمید صفائی
: رضا عربی
: خانم فاطمه عبدالرحیمی
: اکبر شجاعی
: هومن ستاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.