کوروش


: پری صابری
: آرش آصفی، محسن حسینی، عاطفه رضوی، بهناز نازی، الهام دهقانی، سروش کریمی نژاد، کامبیز امینی، شهرام نجاتی، امیرحسین مژده، تهمینه شهمیر نوری، مهرداد آبجار، مجید فاطمی، حمیدرضا خلیلی، بهادر فاضل، شقایق پورعلی
محل اجرا:  تالار وحدت
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، تالار وحدت
تلفن: ۶۶۷۳۱۴۱۹، ۶۶۷۰۵۱۰۱
دوره اجرا:  ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
بها بلیت: ۸۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
: جهانگیر کوثری
: بهادر فاضل، سروش کریمی نژاد، مهرداد آبجار، سعید اسفندیاری، محمود فیضی، مجید فاطمی، سعید نوعی، مهدی باقری، سامان توحیدی، محمدامین پازوکی، حمیدرضا برزگر، نوید دوستی، زهره آقالو، رامک فرخجسته، شقایق پورعلی، جانان آراسته، جیران باریکانی، پریچهر باقری، فاطمه قادری نجف آبادی، آیدا امیرعصامی
: خسرو خورشیدی
: سیامک کلانتری
: نادر رجب پور
: منصوره علی یاری
: ثمین سالک
: رامین بهادری
: احسان نقابت
: مریم شیرینلو
: حمیدرضا ترکاشوند
: شهاب الدین عادل
: سمانه حسینی
: مجتبی جمشیدی
: تارا کریمایی
: امیرحسین باباییان
: محسن گهرشناس
: نشاط پورفراهانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.