کوزه ی عسل نیست؟!


تئاتر فستیوال

:  عادل بزدوده

: آرش شریف زاده، سحر زینلی، آنا نمکچیان، سپیده زینلی، ناصر احمدی فر، سینا رستگاری، حمیدرضا مردمی

: مرضیه بخشایی
: سایه ای و میله ای
: آرزو رونقی
: حمیدرضا بزدوده
: آنا نمکچیان
: محمدرضا معین
: عادل بزدوده
: عادل بزدوده، علیرضا حسین پور
: عادل بزدوده، نسیم یاقوتی، آنا نمکچیان
: محمدرضا شاملوفرد
: محمدرضا معین
: ابوالفضل همتی آهویی
: سمر همتی آهویی
: استودیو صداخانه چهل و چهار (www.soundstudio44.com)

کاری از گروه مبارکنامه
صبح ها ویژه مدارس و مهد کودک ها با هماهنگی قبلی

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن بوستان)
بلوار کشاورز، خیابان حجاب،داخل پارک لاله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹ – ۸۸۹۸۰۷۲۱
:  یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ – جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
:  ۱۸:۰۰
:  ۶۰ دقیقع
 ۸,۰۰۰ تومان
شماره های رزرو: ۰۹۱۹۴۳۴۶۳۵۶

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.