کولا / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال
:  نصیر ملکی جو
:  پوریا سلطان زاده، سروش شاکر

: حسن جودکی
: آرش فصیح
: سمانه احمدی مطلق
: محمدمحمدپور
: مژگان غلامعلی
: فاطمه خواجه نوری
: رامونا شاه
: سانازمحرابی
: نسیم یاقوتی
: مریم رودبارانی
: پگاه کاظمی

خلاصه داستان: پدر و پسرى در فضایی لامکان و لازمان در میان قفسه هایى پوشیده از کنسرو زندگى مىکنند. پدر دچار جنون خوردن کنسرو شده ولى بر عکس، پسر إز این کار بیزار است. نمایش، کشمکش میان أین دو است. در پایان نمایش، پدر که بیش از اندازه مجدوب عادت کنسروخوارى اش شده است پسر را به جاى کنسرو می‌خورد.
 محل اجرا: تئاترشهر – مرکز مطالعات اجرایی قشقایی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۴-۶۶۴۶۰۵۹۲
دوره اجرا: چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ – جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰ و ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۳۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.