کیفر


تئاتر فستیوال
: سید علی موسویان
: محمد الهی
: محمد الهی، حمیدرضا حاجی محمدزاده، مریم آهنگر، علی رجایی و با صدای احمد ریحانه
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: حوزه هنری
: مهرداد الهی
: کیوان مجید زاده
: فریدون چراغ
: جواد کاهانی
: مریم حاج بکلو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.