گذر لوطی هاشم


تئاتر فستیوال

: ابوالفضل حاجی علی خانی
: حسین تبریزی
:شهرام عبدلی، فقیهه سلطانی، سیاوش خیرابی، زهرا جهرمی، محمدرضا ژاله، جواد پورزند، علی رضا ناصحی، علی موسویان، افشین غیاثی، حامد بیسادی، علی بنائی، پیمان صحرایی، مجتبی قریشی، فرشاد قهرمانیان
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: آذر و دی ۹۷
ساعت اجرا: ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۹۰دقیقه
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰ تومان , ۴۰,۰۰۰ تومان , ۵۰,۰۰۰ تومان , ۶۰,۰۰۰ تومان
:میثم آهنگری
: علی کریمی، فرهاد تبریزی
: محمد افراوی، حامد بیسادی، میلاد کریمی
: میرامیر میری
: سهیلا جوادی
: میثم نویریان فرد
: صادق زرجویان
: رضا خضرائی
: مریم نراقی
: صادق زرجویان، علی پوردیان
: یزدان شیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.