گربه ها و آقاها


تئاتر فستیوال

: حسین امرایی
: احسان بیات‌فر
:(به ترتیب ورود به صحنه) لادن نازی، مسعود رمضانی، محمدرضا جمشید‌پی، احسان بیات‌فر، حسین امرایی، علی میری

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۱۱ تا ۳۰ آذر
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: محمد رسولی
: علی جدیدی
: آذین پورزند
: سمیرا جوان گنجی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.