یرما


تئاتر فستیوال

:  الهام شکیب و اشکان صادقی

:  نگار عابدی، فرهاد جم، اشکان صادقی، آتیه جاوید، پرنده علایی و الهام شکیب

: حسن جودکی
: علی نصر
: عماد اجلال
: هانا کامکار و احمد قائد
: عماد اجلال، احمد قائد، کیان کردستانى
: بهزاد جاودان فرد
: رضا قاضیانى
: وحید آرین و فرح تاجیک
: روزبه خورزنى
: رضا قاضیانی
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک

 محل اجرا : سالن حافظ
خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
 دوره اجرا: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ – یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
 ساعت اجرا: ۱۷:۳۰
بهای بلیت : ۳۵۰۰۰
: ٠٩٣۵۵۶٢٩٨٢٢

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.