یک روز تابستانى


تئاتر فستیوال

: اسلاومیر مروژک
: پارسا پیروزفر
: رضا بهبودى، پارسا پیروزفر، سوگل قلاتیان

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا:  ۲۵ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰ و ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

: پارسا پیروزفر، سپیده خسروجاه
: سیامک احصایى
: گلناز گلشن
: نورالدین حیدرى ماهر
: محمد گودرزیانى
: شیما مرادى
: بهاره مصدقیان
: نیما قطبى
: ایوب محمود نیا، حسین عماری، تیام کریمائی، احسان حاجیانی، فروغ مهاجر ابراهیمی
: محمدصادق زرجویان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.