یک روز پر ماجرا برای آقای فالنتین


تئاتر فستیوال

:  داریوش مودبیان
:  داریوش مودبیان، نگار نیکنامی، سعید پارسا، آریا راد، هستی رزازچیان، علیرضا اخوان، مریم افشار، آرین صفایی و… ماندانا آرامش
: علی سینا رضانیا
: مهرناز عباسی

(بر اساس هشت نمایشنامه کوتاه طنز از کارل فالتین)

محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
دوره اجرا:  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
: ۰۹۱۹۲۰۴۳۵۶۵و ۲۲۳۹۳۱۴۴

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.