یک سیب برای دو نفر


یک سیب برای دو نفر
:  حمید رضا ملاحسینی
 منوچهر اکبرلو
:  علیرضا دری، عبد آتشانی، آنالی شکوری، مانلی دری

: رضا عباسی
: عبد آتشانی
: رامین بهادری
: شبنم کرمانی
: زیبا موسوی
: سپیده حسینی
: مینا ساوری
: حمیدرضا گودرزی
: مریم رادپور
: سحر یوسف زاده
«یک سیب برای دو نفر» نمایشی ضد جنگ  است که گوشزد میکند  اختلافات کوچک می تواند باعث جنگ های بزرگ شود و تلفیقی از بازی زنده و فیلم است
دعوت شده به کشورهای اکراین و جمهوری چک

:  تالار هنر
میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن سالن : ۸۸۸۱۳۴۴۰
:  پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ – پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
 ۱۷:۳۰
:  ۱۲,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.