یک مهمانی با شکوه


تئاتر فستیوال

: احسان بدخشان
: محمد محقق منتظری
: ابراهیم عزیزی، الهه شه پرست، لادن نازی، امیر عباسیان، مهراد ساعی، محمد باقر باباجانی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۲۶ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: مهیار جوادی ها، حسین توازنی زاده
: علی احقاقی، فرشته یوسف پور
: شیوا رضایی
: علی اصغر کوزه گر
: ماهرخ سلیمانی پور
: وحید علیمردانی استودیو (.آ.)
: مهدی وکیلی
: زینب همتی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.