مرزداران


تئاتر فستیوال
: وحید رهجوی، حسین ملکی
: (به ترتیب ورود) مهدی بازدار، شاهو رستمی، سپهر زمانی، حامد مهراندیش، امیر کامران، پیمان صفرزاده

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ تا پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ تومان

: علیرضا امین‌عطایی
: آرش نظری
: وحید رهجوی، حسین ملکی
: نعمت الله قائم مقامی
: مهدی نکویی
: شاهین رحمانعلی
: رضا دهقانی
: شاهین فتحی
: علی ایرایی
: سامان غلامی، عباس حاتمی
: ندا رضایی، نادر بهرامی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.