نیرنگ‌باز


تئاتر فستیوال

: علیرضا ترامشلو
: پیمان دانشمند، رسول حق شناس، سمیه کیادربندسری، نیلوفر کوشا‌مهر، مصطفی بیات، امیرمحمد ملکی، علیرضا ترامشلو
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا: چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۰۹ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان
: ۰۹۱۹۷۲۹۷۰۹۱

: رضا فراهانی زرنوشه
: رسول حق شناس
: ستاره رنجبر
: حسین بیجاوری
: رسول حق شناس
: عرفان امین فر
: سارا خردمند
: محمدمهدی کریمی
: محمدمهدی کریمی، سارا حلیلی
: ستاره رنجبر
: اکبر شجاعی
: سامان شیر نسب
گروه موسیقی
: رضا فراهانی
: علی نوجوان
: سروناز خدایاری
: سامان شیرنسب
: کامیار طوسی
: مهرشاد بنائی
: کیمیا یوسفی
: حسین بنیاد
: رضا فراهانی
: پایا غفاریان
: محمدهادی کریمی
: محمدهادی کریمی، سارا هلیلی

اقتباسی آزاد از «نیرنگ‌های اسکاپن» نوشته مولیر

حاج افتخار و حاج ستار دو حاجی بازاری برای اینکه در بازار قدرت بگیرند پسرانشان را مجبور به ازدواج با دختران یکدیگر کرده‌اند. اما دو پسر با دخترانی که خود انتخاب کرده‌اند ازدواج کردند اما به علت خساست پدران پولی برای ادامه زندگی ندارند. فیروز نوکر حاج ستار برای کمک به دو جوان وارد داستان می شود و …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.