هرملین دیوانه اسکاندیناوی


تئاتر فستیوال

: بهزاد وزیری
: خسرو احمدی، رابعه اسکویی، بیژن افشار، بدرالسادات برنجانی، امیر جوشقانی، فرید سجادی حسینی، حیدر رحیمی، شهرزاد علیمحمدی، رضا فیاضی، ندا مقصودی، فرهاد مهدوی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: آبان و آذر ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
: میلاد اشکانی، مریم مردان تبار، زهرا بیات، سعید دهشکار، ‌مریم همتیان، سینا کاظمی، کیانا بخشی، نگار جهانتاب
: فرید سجادی حسینی، مسعود وزیری
: فرهاد مهدوی
: حیدر رحیمی، امیر جوشقانی
: سجاد عبادت‌دوست
: محبوبه منتظری
: آرمان خسروی
: سحر میرزاخانی
: محمود مهدوی
: محمد فرشته‌نژاد
: آزاده جهانتابی
: علیرضا حبیبی
: سارینا شاد
: محمدرضا ایمانیان
: امیر نوروزی
: مهدی ابراهیمی، جلال مهدوی، مجتبی دشتی
: الهه علی اکبر، امیرحسین اجاقلو، مهتاب رادفر
: حمیدرضا شریفات
: یاسمن صفایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.