هشت


تئاتر فستیوال

: حیدر رضایی
: مالک آبسالان، مرجان قاسمی، حیدررضایی، میثم پیرزادی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۶ دى ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰

 

: محمد حسینی
: رضاشریف
: حامد نظامی اصل
: شهناز آیینی
: نادره حیدریان
: رضوان کیشانی
: کیمیا جعفری
: امین کرد بچه
: حسین حسینی پناه، بابک جهانگیری

کاری از گروه “تئاتر زاگرس”

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.