همسر چینی


تئاتر فستیوال

: رحمت امینی
: مرجان قمری
: محمد خوشبختیان، مینو نوبهاری

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: شاهین رمضانی
: عبدالله رنجبر
: دزیره قریشی
: ستاره رنجبر
: علی سینا رضانیا
: سمیرامیس محمدی

داستان راجع به یک اجرای نه چندان موفقِ یک جفت بازیگر دوره گرد ایرانیست که این بار میخواهند راجع به خیانت زن ها و شوهر ها قصه ای چینی را روایت کنند . اما هر در واقع هر کدام سنگ خود را به سینه میزنند و در نهایت …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.