هملت، تهران ۲۰۱۷


تئاتر فستیوال

: کیومرث مرادی
: (به ترتیب ورود) سینا ساعى، زهرا بهروزمنش، آرمیتا فروزنده، محیا صدرزاده، دریا خلیلی، پانته‌آ قدیریان، دلنیا قادرپور، فرهاد رادمان، میلاد معیّری، محمد مسگری، سلمان صالحی، رضا داوودوندی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۸۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: آیدین الفت
: سهیل محجوبی، علیرضا شفیعی
: دنیا مدنی
: لعیا خرامان
: علی کوزه‌گر
: محسن جلدی و هادی جلدی
: هادی جلدی
: مرتضی میرمنتظمی
: ماهان شهیدی زاده، کیهان پرچمی
: علی ژیان
: منصوره بسمل
: گروه جارچی
: محمدرضا پناهی
: پدرام فرجام، ساینا قادری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.